Бързи кредити

Бързи кредити

Бързите кредити са краткосрочни заеми на ниска стойност. Достъпни а онлайн или в офисите на фирмата кредитор. Бързите кредити са много лесни за вземане, но лихвите им често пъти са прекалено високи. Вероятно има и други начини да решите моментното си финансово затруднение, така, че потърсете други латернативи преди да се обърнете към кредитор, който да ви отпусне бърз кредит.

Ако все пак решите да вземете бърз кредит, прегледайте повече от едно предложение и предварително сравнете лихвите и дължимите такси по кредитите. Уверете се и че сте напълно наясно какви биха били последствията за вас, ако се окаже, че няма да успеете да се издължите навреме.
В настоящата статия е подробно обяснено какво точно кредиторът следва да направи преди да ви предложи бърз кредит, как ще протече изплащането на самия кредит и какво ще последва ако нямате възможност да изплатите кредита си. Също така, има и препоръки как може да подадете оплакване от некоректните действия на някой кредитор.

Преди да вземете бърз кредит

Когато кандидаствате за заем, преди да ви се отпусне какъвто и да е кредит, кредиторът следва да направи проверка дали ще бъдете в състояние да върнете задължението си. Това означава, например, че кредиторът ще направи проверка на каква сума възлиза ежемесечното ви възнаграждение, за да бъде сигурен, че ще успеете да погасите кредита си.

Кредиторът, също така, е длъжен да ви обясни основните характеристики на бързия кредит, за който сте решили да кандидатствате, включително и каква ще е точната сума, която ще трябва да върнете, какво ще се случи ако не успеете да изплатите заема, че вероятно ще се наложи да заплатите допълнителни такси, ако не погасите кредита в уречения срок и трябва да ви бъде разяснено, че този тип кредити не могат да решат дългосрочните финансови затруднения. Кредиторът трябва да ви обясни и как функционира еквивалента на директния дебит, който е такъв обаче, че кредиторът може да изтегли пари от сметката ви във всеки един момент, когато прецени, че му се дължат пари и трябва да ви обяснят как може да се откажете от практикуването на подобни методи.

Oсобености при изплащането на кредит

Бързи кредити

Всички реклами на бързите кредити, включително тези под формата на имейли или SMS, трябва да съдържат съобщение, че неизплащането на съответния бърз кредит може да ви донесе много сериозни финансови проблеми.

Считано от 2 януари, 2015 година, има таван на лихвата, която може да бъде начислявана на дневна база, а именно 0,8% и никой кредитополучател не бива да заплаща сума, по-голяма от първоначалната сума на кредита в двоен размер.

Изплащане на бърз кредит

Обикновено ви се дава период от един месец да върнете задължението по бързия си кредит,плюс лихвите, начислени по него.
Най-често срещаният начин, по който може да изплатите бързия си кредит е посредством дебитната ви банкова карта. Когато вземате кредита се съгласявате кредиторът да си удържа пари от банковата ви сметка. Това е еквивалентът на директен дебит.

В случай обаче, че в сметката ви няма достатъчна наличност на падежната ви дата, кредиторът има правото да поиска от банката сумата да му бъде преведена веднага щом по сметката ви постъпят някакви средства. Отделно ще ви се назначат допълнителни такси заради закъсняващата вноска по кредита.

Кредиторът обаче не бива да използва този метод за събиране на вземанията повече от два пъти, ако не са успели да вземат дължимото навреме и не би следвало да се опитват да си вземат сумата на части.

Считано от 2 януари, 2015 година, ако вземете бърз кредит за 30 дни, не би трябвало да заплатите сума, по-голяма от 24 британски паунда, под формата на лихви и такси, за всеки 100 британски паунда, които сте взели в заем. Ако по някаква причина не спазите уречения срок за връщане на кредита, то кредиторът няма право да ви начисли такси, по-големи от 15 британски паунда.

Спиране на плащането на бързия кредит

В случай, че не можете да си позволите да излащате кредита си, трябва да потърсите съдействие от обслужващата ви банка да прекрати достъпа на кредитора до банковата ви сметка. Трябва да направите това поне един ден преди настъпването на падежа.

Copyright Кредити бързо и веднага 2024