Oсобености при изплащането на кредит

Бързи кредити

Всички реклами на бързите кредити, включително тези под формата на имейли или SMS, трябва да съдържат съобщение, че неизплащането на съответния бърз кредит може да ви донесе много сериозни финансови проблеми.

Считано от 2 януари, 2015 година, има таван на лихвата, която може да бъде начислявана на дневна база, а именно 0,8% и никой кредитополучател не бива да заплаща сума, по-голяма от първоначалната сума на кредита в двоен размер.

Изплащане на бърз кредит

Обикновено ви се дава период от един месец да върнете задължението по бързия си кредит,плюс лихвите, начислени по него.
Най-често срещаният начин, по който може да изплатите бързия си кредит е посредством дебитната ви банкова карта. Когато вземате кредита се съгласявате кредиторът да си удържа пари от банковата ви сметка. Това е еквивалентът на директен дебит.

В случай обаче, че в сметката ви няма достатъчна наличност на падежната ви дата, кредиторът има правото да поиска от банката сумата да му бъде преведена веднага щом по сметката ви постъпят някакви средства. Отделно ще ви се назначат допълнителни такси заради закъсняващата вноска по кредита.

Кредиторът обаче не бива да използва този метод за събиране на вземанията повече от два пъти, ако не са успели да вземат дължимото навреме и не би следвало да се опитват да си вземат сумата на части.

Считано от 2 януари, 2015 година, ако вземете бърз кредит за 30 дни, не би трябвало да заплатите сума, по-голяма от 24 британски паунда, под формата на лихви и такси, за всеки 100 британски паунда, които сте взели в заем. Ако по някаква причина не спазите уречения срок за връщане на кредита, то кредиторът няма право да ви начисли такси, по-големи от 15 британски паунда.

Спиране на плащането на бързия кредит

В случай, че не можете да си позволите да излащате кредита си, трябва да потърсите съдействие от обслужващата ви банка да прекрати достъпа на кредитора до банковата ви сметка. Трябва да направите това поне един ден преди настъпването на падежа.

Copyright Кредити бързо и веднага 2024